درباره نشریه

مجله "حقوق جزا و سیاست جنایی" از مجله " اندیشه های حقوقی" برگرفته شده است . از سال 1391 شروع به فعالیت نموده و عنوان قبلی آن "حقوق جزا و جرم شناسی" بوده است.