کلیدواژه‌ها = حدود
بررسی حدود غیرموضوعه(ماده 220 قانون مجازات اسلامی) بارویکرد فقه مقارن

دوره 1، شماره 2، مهر 1395، صفحه 225-253

محمد رسول آهنگران؛ مهرداد سعیدی؛ رضا اورسجی


مبانی و معیارهای اسلامی طبقه‌بندی جرائم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 51-74

محمد علی حاجی ده آبادی؛ سید هاشم آل طه